Bestuur

Het 130e bestuur der Mijnbouwkundige Vereeniging (2021-2022)

President B.N. (Berend) Bouvy
Secretaris J.W.M. (Jessie) Sap
Penningmeester H.L. (Hanneke) Tiktak
Onderwijs Commissaris W.L. (William) Horeman
Commissaris / Beheerder van ‘Het Noorden’ / Vice President B.A. (Adriaan) Paulus van Pauwvliet