Vereniging

De Mijnbouwkundige Vereeniging is de studievereniging van de opleiding Applied Earth Sciences aan de Technische Universiteit Delft.

Technische Aardwetenschappen

Vrijwel iedere student Applied Earth Sciences is lid van de Mijnbouwkundige Vereeniging, wat de vereniging een sterke positie geeft binnen de faculteit. Met vragen en klachten over onderwijs kunnen studenten terecht bij de Onderwijscommissaris en de begeleiding van de eerstejaarsstudenten gebeurt aan de hand van een mentorensysteem dat door de vereniging, in samenwerking met de studieadviseur, wordt opgezet. Verder heeft de Onderwijscommissaris zitting in een aantal belangrijke medezeggenschapsorganen zoals de Facultaire Studentenraad en de Opleidingscommissie, zodat de mening van de studenten altijd vertegenwoordigd is.

Activiteiten

De MV organiseert voor al haar leden tal van activiteiten; zowel voor studenten (BSc. en MSc.) als voor alumni en medewerkers. Zo vindt er ieder jaar een aantal excursies plaats: de Nuldejaarsexcursie wordt georganiseerd in het weekend voor de introductieweek in Delft. De aankomende studenten bezoeken tijdens deze excursie bedrijven en leren alvast over geologie van een docent tijdens een wandeling. De Tweedejaarsexcursie in februari, waarbij een week lang een aantal bedrijven wordt bezocht om de studenten te helpen bij het maken van een keuze voor een afstudeerrichting en minor; en de Culturele Excursie, waarbij een lang weekend wordt gefocust op de cultuurhistorische waarde van de mijnbouw. Daarnaast organiseert de MV tal van andere activiteiten zoals barbecues, lezingen, faculteitsborrels, en iedere 2,5 jaar een Lustrum danwel Halflustrum inclusief symposium.

Middelpunt van veel activiteiten is ons eigen sociëteit-café ‘Het Noorden’ in het centrum van Delft. Naast de reguliere Noordenavond, die iedere woensdag plaatsheeft, vindt daar ook iedere eerste vrijdag van de maand de Barbaraborrel plaats. Deze borrel is bedoeld voor alumni, MSc.-studenten en medewerkers van de faculteit, en bevordert het contact zowel tussen de alumni onderling als tussen de studenten met het bedrijfsleven.

Op vaste periodes gedurende het jaar organiseert de MV de zogenaamde Company Visits op de faculteit, waarbij bedrijven uit een bepaalde afstudeerrichting de faculteit bezoeken en een presentatie geven over de mogelijkheden voor studenten Applied Earth Sciences om bij hen te werken, soms gevolgd door een interview-sessie. Deze Company Visits zijn voornamelijk gericht op MSc.-studenten, die niet zelden dankzij de Visits een geschikte baan vinden.