Tentamens

MV Tentamenarchief

Sinds jaar en dag hanteert de MV een tentamenarchief om studenten zo goed mogelijk te helpen bij de voorbereiding van hun tentamens. Op het tentamenarchief staan voornamelijk oude opgaven en uitwerkingen. Uiteraard is het voor het voortbestaan van het tentamenarchief van groot belang dat studenten hun opgavenvellen na afloop van een tentamen inleveren bij de MV-kamer of e-mailen naar de onderwijscommissaris.

Het tentamenarchief van de MV is te bereiken via Brightspace. Meld je hiervoor aan bij de Course ‘Mijnbouwkundige Vereeniging’, ga dan naar ‘Course Documents’ en kies dan het jaar waaruit je een tentamen zoekt.