Opleiding


De huidige opleiding Applied Earth Sciences vond haar oorsprong in 1905, toen met de stichting van de TH Delft ook een afdeling Scheikunde en Mijnbouwkunde werd ingesteld. In 1912 werd de opleiding voor Mijnbouwkunde ondergebracht in een zelfstandige afdeling met een eigen huisvesting in het nieuw gebouwde instituut aan de Mijnbouwstraat 120.

Sinds die tijd is er veel veranderd. Het zwaartepunt van de studie is continu verlegd; van ontginning en verwerking van vaste grondstoffen in het begin, tot opsporing en winning van aardolie en -gas sinds de jaren ’70. Sinds 1975 kent de opleiding de vier verschillende afstudeerrichtingen die tot op de dag van vandaag nog bestaan: Grondstoffentechnologie, Petroleumwinning, Technische Geofysica en Ingenieursgeologie. Sinds een aantal jaar is de opleiding over gegaan naar het Engels en een aantal masters bijgekomen: Remote Sensing en Environmental Engineering. Ook de naam van de opleiding is aan veranderingen onderhevig geweest: van ‘Mijnbouwkunde’ in het begin, tot ‘Mijnbouwkunde en Petroleumwinning’, tot ‘Technische Aardwetenschappen’ tot de huidige benaming ‘Applied Earth Sciences’. Ook zijn er in de laatste jaren ingrijpende veranderingen geweest in het onderwijsprogramma, zoals de invoering van de bachelor-minorstructuur en het bindend studieadvies.

Maar de meest tastbare verandering is ongetwijfeld de verhuizing, in januari 2007, uit het oude pand aan de Mijnbouwstraat geweest. Hierbij moest een groot deel van de historie van de opleiding worden achtergelaten. Toch is, ook in het nieuwe pand aan de Stevinweg, de unieke sfeer van de opleiding behouden gebleven.

In deze sectie kun je allerlei opleidingsspecifieke informatie vinden. Voor de meest actuele informatie kun je zoals altijd terecht op de TU-site.