Bachelor studie reis

Eind februari vond de Bachelor Studiereis plaats. Deze excursie wordt georganiseerd voor derdejaars en oudere bachelor studenten die nog twijfelen over hun masterkeuze. Er waren 36 studenten mee op de excursie naar Napoli en Rome. In Napoli hebben ze een interessante rondleiding gekregen door het ondergrondse gangensysteem, dat verschillende functies heeft gehad sinds de constructie. Natuurlijk kan een mijnbouw student tijdens een trip naar Italië een bezoekje aan de Vesuvius niet overslaan. (zie de foto hieronder).
De excursie is georganiseerd door drie studenten: Tim Hacking, Caroline Zaal en Thomas Visser. Door de energie die zij erin hebben gestoken, is de reis zo’n mooi succes geworden. Bedankt dus voor jullie inzet! Verder was het van grote toegevoegde waarde dat professor Giovanni Bertotti mee was tijdens de reis. Zijn kennis van geologie en over Italië maakte de reis nog een stukje completer.
Natuurlijk was de reis niet mogelijk geweest zonder de hulp van het Universiteits Fonds. Bedankt!

Studenten op the Vesuvius