CultuRally 2016

Dit jaar zal de rally plaatsvinden op zaterdag 30 april. Verdere informatie kan worden opgevraagd bij culturally-mv@tudelft.nl. Ook kun je je via hen opgeven.