Koninklijke Onderscheiding voor Erelid Jan Dirk Jansen

Prof. Jan Dirk Jansen, Erelid der Mijnbouwkundige Vereeniging, decaan en hoogleraar Reservoir Systems and Control bij de faculteit CiTG, werd in Delft benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Jansen ontving deze onderscheiding voor zijn bijdragen aan het aardwetenschappelijk onderzoek in Nederland en de manier waarop hij wetenschap en samenleving weet te verbinden. 
In zijn onderzoek richt Jansen zich op de ontwikkeling van technieken voor de beheersing van ondergrondse vloeistofstroming met toepassingen in de olie- en gaswinning, geothermie en geïnduceerde aardbevingen. Hij is een expert op het gebied van reservoirbeheer en productieoptimalisatie en speelde een grote rol in de integratie van het voorheen versnipperde aardewetenschappelijke onderzoek.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt onder meer tot uiting in zijn lidmaatschap van de Mijnraad, het adviesorgaan dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat bijvoorbeeld adviseert over de versterkingsopgave in de provincie Groningen vanwege het besluit om de gaswinning in 2030 te staken. Jansen is ook een voorvechter van het initiatief om een geothermische bron te realiseren op de TU Delft campus – een project waarbinnen de wetenschappelijke uitdaging heel nadrukkelijk verbonden is met het maatschappelijk belang.

Jan Dirk Jansen studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Na zijn afstuderen werkte hij voor Shell in binnen- en buitenland; parallel daaraan promoveerde hij in 1993 aan de TU Delft. Tussen 1999 en 2010 combineerde hij zijn baan bij Shell met een aanstelling bij universiteit. In 2005 werd hij benoemd tot hoogleraar Reservoir Systems and Control. In 2011 werd hij voorzitter van de afdeling Geoscience & Engineering en sinds 2018 is hij decaan van de faculteit CiTG.

Jan Dirk Jansen is erg gewaardeerd als Erelid en voor zijn inzet binnen de Mijnbouwkundige Vereeniging. Wij willen hem feliciteren met deze onderscheiding!