Voor bedrijven

Het hoofddoel van de vereniging is om de studie te bevorderen, een band te creëren tussen de studenten, alumni en bedrijven en te zorgen voor verbreding. De vereniging telt 550 studentleden en 1150 buitengewoon leden (alumni).

De Externe Commissie is verantwoordelijk voor bedrijfscontacten, de Company Days, subsidies en contact voor andere mogelijkheden zal ook via hen gaan.  U kunt contact opnemen met de Externe Commissie via: Extern-MV@tudelft.nl.

Company Days

De MV, de Externe Commissie, organiseert jaarlijks de Company Days. Bedrijven uit de Technische Aardwetenschappen sector en alle disciplines die daarbij horen bezoeken de faculteit op de TU Delft voor een presentatie aan de studenten tijdens de lunch of na de colleges. De presentaties worden gevolgd door een social event, bijvoorbeeld een buffet, lunch of een borrel, zodat er ruimte is voor informeel contact. De presentaties vinden plaats in de eerste twee weken van december.

De Mijnbouwkundige Vereeniging biedt de mogelijkheid bieden om On Campus Interviews te organiseren tijdens de Company Days. De externe commissie zorgt voor faciliteiten, promotie en inschrijfprocedure. Deze On Campus Interviews zijn een groot succes gebleken en de jaren heeft meer dan de helft van de mensen via deze activiteit voor een baan gekozen.

Jaarboek en Periodiek Tijdschrift

Elk kwartaal komt het blad Natural Resource uit dat naar alle leden verstuurd wordt. Iedere 5 jaar wordt 4 keer een Jaarboek uitgegeven. Het Jaarboek, evenals de Natural Resource wordt naar 550 studenten als 1150 alumni gestuurd. Bedrijven hebben de mogelijkheid om een pagina in zowel het Jaarboek als de Natural Resource te sponsoren en zo naamsbekendheid te vergroten onder de studenten en alumni van de MV.

Excursies

De MV organiseert ook een aantal excursies. Het meest relevant voor de carrière zijn de Tweedejaarsexcursie en de Meerdaagse Bachelor Excursie. Tijdens deze excursies maken BSc studenten samen met het bestuur een trip langs bedrijven die in verschillende richtingen van de studie werkzaam zijn. Het gros van de studenten maakt op basis van deze ervaringen een keuze voor de richting van de MSc opleiding binnen Applied Earth Sciences (AES). De bedrijven die worden bezocht tijdens deze excursies varieren elk jaar. Zou u het leuk vinden als de excursie eens naar uw bedrijf gaat of zou u graag uw logo op de excursie trui willen hebben? Neem dan contact op met de Onderwijscommissaris van het bestuur: Onderwijs-MV@tudelft.nl