Voor studenten

Company Days

De Company days is een jaarlijks terugkerend evenement. Het doel van deze dagen is bedrijven de mogelijkheid geven om eind bachelor, master- en PhD studenten te bereiken. Onze studenten kunnen oriënteren welke richting ze op zouden willen gaan en baan of stage opties bekijken. Hiernaast kunnen bedrijven ook on-campus interviews afnemen met de studenten die bijna afstuderen en op zoek zijn naar een baan. Het is zowel voor bedrijven over de hele wereld als de studenten een erg gemakkelijke manier om in contact te komen met elkaar.

Tijdens de Company Days komen bedrijven uit alle verschillende disciplines aansluitend bij Applied Earth Sciences naar de TU Delft om een presentatie te geven. De presentaties worden in de lunch pauze of na colleges gehouden, met aansluitend een lunch, borrel en drankjes. Zo kunnen bedrijven en studenten op een informele manier met elkaar in contact komen.

De Company Days vinden plaats gedurende de eerste weken van december en kunnen door alle leden van de Mijnbouwkundige Vereeniging gratis worden bezocht. Het organiseren van de presentaties en interviews wordt volledig gedaan door de externe commissie van de Mijnbouwkundige Vereeniging.

Voor vragen kunt u terecht bij de Externe Commissie via:Extern-MV@tudelft.nl.

Externe Commissie

De externe commissie organiseert naast de Company Days ook nog minimaal een ander event gedurende het jaar. Het doel van de commissie en daarmee ook de activiteit is om studenten en bedrijven in contact te laten komen met elkaar op een informele manier. Dit event zal in de derde periode plaatsvinden. Dit evenement kan bijvoorbeeld een bedrijven diner of case study bij een bedrijf zijn. Dit is ter invulling van de externe commissie en zal te zijner tijd bekend worden gemaakt. Dus hou de website, facebook en instagram in de gaten!

Internationaal Symposium

Eens in de vijf jaar wordt er een Lustrum georganiseerd. Een International Symposium vormt het belangrijkste onderdeel van de Lustrumweek samen met een gala, een reünistendiner, excursies en een open feest. Elke 2,5 jaar na het Lustrum wordt er een Halflustrum georganiseerd. Er wordt dan minimaal een International Symposium, een Gala en een reünistendiner van hetzelfde kaliber als het Lustrum georganiseerd. In november 2017 heeft het 25e Lustrum plaatsgevonden en het was een groot succes!

Hier kunnen bedrijven of personen die betrekking hebben met het onderwerp van het International Symposium spreken. Er zal een lunch en borrel zijn, waar contact tussen sprekers en bezoekers mogelijk is.

Lezingen

Lezingen worden door de MV georganiseerd als middagprogramma of lunchprogramma. Tijdens een dergelijke lezing worden de meest actuele onderwerpen besproken, wordt er dieper ingegaan op de niet-technische aspecten van het vakgebied of wordt licht geworpen over interessante historie. Leden van de MV kunnen deze lezingen gratis bezoeken.